#vecka 49 – kompositionstekniken rytm

Inlägg av den 2 dec, 2014 | 0 kommentarer

Vad är rytm?

låt oss titta på definitionen

 

Life is about rhythm. We vibrate, our hearts are pumping blood, we are a rhythm machine, that’s what we are.

– Mickey Hart –


En rytm är en periodisk variation. Ordet kommer från grekiskans ρυθμός rhythmos, vilket betyder tempo. – wikipedia –

Rytm är flödet och takten av sådana saker som ljud, melodi, tal och konst. – encyclopedia.com –

Rytm är ett upprepande mönster genom tiden(musik) eller i rymden (mest användbar för våra syften). I scenkonst är rytm tidpunkten för händelserna på en mänsklig skala och kan vara av musikaliska ljud och tystnader, av stegen i en dans, eller flödet av talat språk och poesi. Rytm kan också hänvisas till visuell konst som fotografi och definieras då som en tidsinställd rörelse genom rymd eller rum.

Rytm är lättast att förstå inom musik. Rytm representerar vår önskan om ordning och är som vårt hjärtslag och ger oss en känsla av pulserande liv.

vecka49-1

 

Därför gillar vi rytm

Vi människor är födda med rytm till en värld av ljud. Från vår början i våra mödrar som med sina hjärtslag ger oss vår första rytm och till regndroppar hummande eller droppande beroende på mängden av fallande regn.

Man behöver inte vara ett geni för att räkna ut varför vi människor njuter av rytm och att musik startades av oss för att härma vad vi hört i vår närhet och i naturen.

Att rytm inom musiken skapar en känsla av njutning och komfort är ett känt faktum och rytm är lätt för oss att ta till sig eftersom vi gillar att kunna förutse vad som komma skall. Rytmer kommer i förutsägbara intervaller och vår hjärna älskar det.

Det är lätt att dra parallellen mellan rytm i ljud/musik och rytmen i en visuell komposition eftersom idén är mycket lik. Skillnaden är bara att det tidsinställda flödet uppfattas av ögonen snarare än öronen.

I bilden nedan är det väl snudd på att rytmen även känns och hörs?

vecka49_2

 

Hur skapar vi rytm?

För att skapa en rytm är upprepning nödvändigt. Och upprepning bidrar oftast till att vi får ett mönster. Repetition, upprepning och mönster är därför starkt knutna till rytm och i kombinationer som nedan förklaras.

 1.  Repetition – denna standardrytm innefattar samma eller liknande element som upprepas med jämna mellanrum

  vecka49_4

 2.  Alternerande – eller växelvis rytm innebär vanligtvis två element som t. ex. ränderna på en mans tvåfärgade slips. De svarta och vita tangenterna på ett piano eller de alternerande rutorna på ett schackbräde. Andra alternerande element kan var kort-lång, fet-tunn, rund-kvadratisk, mörker-ljus.

  vecka49_5

 3.  Tilltagande –  liksom musikaliska skalor, kan progressiv eller gradvis tilltagande rytm inom komposition uppfattas som något som ändras något och förutsägbart mellan varje upprepning. T ex. vägbelysning som blir mindre och mindre efter hand beroende på vårt val av perspektiv. Det kan också vara en gradvis ändring av form eller färg.

  vecka49_6

 4.  Vågrörelse – böljande rytm innebär en jämn, kontinuerlig och mjuk ändring av element som stiger och faller eller svävar vänster till höger.

  vecka49_1

 

Bryt rytmen!! – att tillföra energi genom att fotografera något som har en oregelbunden rytm behöver inte nödvändigtvis bli intressant. Våra hjärnor är bra på att känna igen rytm, regelbunden eller oregelbunden, och vad som verkligen sticker ut är något som helt bryter en rytm.

Betrakta en bild där rytmen bryts och du kommer direkt att identifiera den platsen där avbrottet finns med större intresse. Tänk dig t. ex. ett svart får i en rad av åtta vita får. Eller tänk tio staketstolpar lika åtskilda med en fågel ovanpå en av dem, det enda avbrottet gör en inverkan. Rytmen i scenen kan också vara en enkel bakgrund till exempel böljande vågor som leder oss till en båt i vattnet.


Roliga fakta om rytm

Visste du att – rytm och rim hjälper dig vid inlärning och att minnas?

http://maniatales.com/rhythm-and-rhymes-empower-memory-learning/

Visste du att  – kanske vi alla är så mottagliga för rytm eftersom det i så stor utsträckning är en del av hur vår hjärna och kropp arbetar?

http://www.brainfacts.org/brain-basics/neural-network-function/articles/2009/captivating-rhythm/

Visste du att – rhythm är det längsta ordet i det engelska språket utan en vokal? Medan vissa anser bokstaven Y vara en vokal så är den tekniska definitionen av en vokal det inte.Nästa vecka – kommer vi att ta upp ämnet enkelhet och komplexitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Följ

Få varje nytt blogginlägg levererat till din Email

Gör som andra - Följ mig: