#vecka 11 – introduktion till komposition

Inlägg av den 10 mar, 2014 | 0 kommentarer

Komposition

Termen komposition kommer från latinska orden com – med, tillsammans, gemensamt och ponere – placera, sätta och betyder ungefär ”placera eller sätta ihop”.
Komposition går alltså ut på att placera ut eller sätta ihop de synliga komponenterna man skall fotografera så att det blir en bra komposition.

Vad är då en bra komposition?

En bra komposition har precis tillräckligt med detaljer. För få element kan vara dåligt eftersom det berövar fotot nödvändiga detaljer för en så korrekt tolkning möjligt. Det kan också ändra balansen i en bild. Och alltför många element kan vara mycket störande också. Bra sammansättning kräver god balans. Bäst är att kontrollera att alla inkluderade element är nödvändiga för idén eller berättelse som du försöker förmedla.

Man kan komponera inom så olika områden och ämnen som matlagning, musik, dans och fotografi och är då arrangerat eller ihopsatt med hjälp av medveten tanke.

Matlagning – vi använder ingredienser av olika slag för att komponera en maträtt. Alla dessa måste samverka och kan vara av helt olika karaktär och mängden som behövs kan variera. Med starka kryddor kan det räcka med ett kryddmått. Utseendet och tillbehören är en viktig del av komponerandet även om matkonsten är huvudsakligen till för att ätas med munnen.

Musik – sätts ihop genom att variera toner från instrument som t. ex. flöjt, fiol, bastuba och piano. Det kan vara långa, korta, snabba , långsamma toner och grundkonceptet är att i tonen få melodi och harmoni, rytm och dynamik.

Dans – det finns många olika danstyper såsom de väsenskilda salsa, foxtrot och hiphop. Personer som designar och sätter ihop danser kallas koreografer. Koreografi inom dans kallas ibland danskomposition. Elementen tid, energi och utrymme är några av de viktigaste komponenterna som används inom koreografin. Snabbt, snabbt, långsamt , stopp – energiskt, mjukt, följsamt, ryckigt – riktning, lågt, högt.

vecka11

 

Övning

Översätt nu dessa ”andra” typer av komposition till fotografering. Det kan vara en trevlig tankeställare och övning. Ta också en fundering kring inom vilka fler områden man komponerar.

Bemästra komposition och förstå den

Kompositören ”fotograf” har en rad verktyg och tekniker till sitt förfogande och de delas ofta upp i följande delar

  • Designkomponenter
  • Kompositionsregler
  • Tekniker

Designkomponenterna är t. ex. linjer, former, struktur och mönster. För att bemästra komposition måste man utveckla en förmåga att se former av objekt, strukturer, linjer, mönster och liknande samt deras förhållande till varandra. Vi kommer i kommande blogginlägg att gå igenom dessa i detalj.

Kompositionsregler som tredjedelsregeln, gyllene snittet, uddaregeln, bokläsarregeln. Dessa regler är inga regler i den bemärkelsen att de måste följas. Se dem hellre som guider eller hjälpmedel men inte som några absoluta måsten.

Tekniker kan vara t. ex. kameravinklar, inramningar, djup, rörelse, vinjettering mm. Men även inbyggda funktioner i kameran spelar in här såsom dubbelexponeringar, HDR-funktioner mm. Att lära sig kameran och alla dess olika funktioner och hur de kan användas är viktigt för komponering.

Ljus och färg tillhör designkomponenterna men brukar presenteras eller beskrivas separat eftersom de är så vitala och komplexa att de förtjänar egna spalter. Ljus lär vi inte kunna klara oss utan och det är ju därifrån ordet fotografi kommer latinska phos – ljus och graph – att måla. Måla med ljus!

 

Målet med komposition

Man kan förmoda och tro att god komposition är lika med att leverera ett slutresultat som är vackert för ögat. Och slutmålet bör då vara estetiskt tilltalande och kallas god komposition. Detta är dock fel och något som heter god eller dålig komposition finns egentligen inte. Vissa fotografer har kanske ett starkare, vassare och fränare bildspråk och det behöver inte vara fel på något sätt. Ytterligheterna krigsfotografi och modellfoto är två fotogrenar där slutmålen för det mesta handlar om att visa grymhetens ansikte kontra skönhet. Slutmålen med komposition kan alltså vara väldigt olika.

10 krigsfoton som förändrade världen

De 10 bästa modellbilderna

Analysera bilder

När du har fått en viss förståelse för komposition kan du komma med mer värdefulla kommentarer än ”jag gillar den” eller ”jag gillar den inte”. Du kan ge andra fotografer värdefull feedback och till och med kritisera dina egna bilder och snabba upp din konstnärliga tillväxt. För att göra detta hjälper det om du har alla verktyg för att analysera hur de olika aspekter av sammansättningen faktiskt spelar roll i en given bild. Mer om detta och om vilka verktyg det handlar om i kommande veckors bloggande – keep reading..


Nästa veckas inlägg
beskrivning och introduktion av designkomponenterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Följ

Få varje nytt blogginlägg levererat till din Email

Gör som andra - Följ mig: